Ung thư vú giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt và không gây đau đớn nên nhiều phụ nữ chủ quan. Hơn nữa, bệnh nhân ung thư vú ngày càng trẻ hóa. Tầm soát ung thư vú định kỳ là một việc rất cần thiết đối với chị em bao gồm: tự…