May mắn rằng, hầu hết các trường hợp ung thư vú đều có thể điều trị được. Tại mỗi giai đoạn của ung thư vú, bạn sẽ được chỉ định các phương pháp điều trị khác nhau. Nhìn chung, càng phát hiện ung thư sớm, tỷ lệ điều trị khỏi hoàn toàn càng cao Điều…