About Myself

Chứng Chỉ Chuyên Môn

  • Tốt nghiệp BS Đa Khoa ĐH YK Huế
  • Chứng chỉ Soi cổ tử cung tại Bệnh viện ĐH YK Huế
  • Tốt nghiệp Bs Nôi trú CK Phụ Sản ĐH YK Huế Tốt nghiệp Cao học CK Phụ Sản ĐH YK Huế
  • Chứng chỉ PTNS Phụ Khoa cơ bản + nâng cao tại BV Từ Dũ
  • Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa tại BV Từ Dũ Chứng chỉ IvI Tại BV Từ Dũ

Kinh Nghiệm

  • 3 năm kinh nghiêm tại BV Trung Ương Huế
  • 1 năm kinh nghiệm tại BV Hùng Vương
  • 9 năm kinh nghiệm tại BV Bưu Điện II
  • 8 năm kinh nghiệm tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

THS.BS. Tôn Nữ Phương Thảo

  • Sản Phụ Khoa