About Myself

 Chứng Chỉ Chuyên Môn

  • Tốt nghiệp DDHYD Y Cần Thơ
  • Chứng chỉ Phẫu Thuật cơ bản Bệnh viện Từ Dũ
  • Chứng chỉ cấy que ngừa thai Bệnh viện Từ Dũ
  • Chứng chỉ Phá thai nội khoa Bệnh viện Từ Dũ
  • Chứng chỉ siêu âm thực hành Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Kinh Nghiệm:

  • 5 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Trưng Vương
  • 10 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

BS.CKI. Mai Thu Thủy

  • Sản Phụ Khoa