About Myself

Phó Trưởng Sản Phụ Khoa

Chứng Chỉ Chuyên Môn

  • Tốt nghiệp CKI. Sản ĐH Y Dược TP HCM
  • Chứng chỉ phẫu thuật nội soi ĐH Y Dược TP HCM Chứng chỉ phẫu thuật nội soi Từ Dũ
  • Chứng chỉ siêu âm phụ khoa cơ bản Phạm Ngọc Thạch
  • Chứng chỉ cấy que, phá thai Từ Dũ

Kinh Nghiệm

  • 10 năm kinh nghiệm tại BV Quốc Ánh.
  • 5 năm kinh nghiệm tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

BS.CKI. Bùi Đức Lâm

  • Sản Phụ Khoa